Editura Biscara

Aricisme

Carte inedită apărută la Editura Biscara în format letric…

«Autoarea este un poliscriptor… Ce e mai frumos decât actul de a te reinventa pe tine însuţi…?! Asta face prin poezie, proză scurtă, proză lungă, în divagaţii eseistice şi proiecţii fantastice…».

Aşa scria despre Angela Dina-Moţăţăianu, concluziv şi, în acelaşi timp, premoniţional, criticul Aureliu Goci într-un eseu dedicat scriitoarei, cuprins în volumul«C.A.P.T.I.V. în imaginarul creaţiei. Cărţi, autori, tipologii, inspiraţie, vocaţie. Cronici literare din mileniul al III-lea» (Editura Betta, Bucureşti, 2021).

În ianuarie 2022, ca o confirmare a diagnozei anterioare, dintr-un impuls novativ, scriitoarea îşi conducea creația literară spre o suită de flash-uri,  grupate  sub  titlul  «FULGURAŢII LIRICE – prozopoeme».

În februarie 2023, Angela Dina-Moţăţăianu repeta acest experiment, frizând un nonconformism radical în volumul «URSUZISME – prozopoeme».

Despre această apariţie, academicianul Gheorghe Păun remarca («Anul Urmuz 2023 – Ursuzisme urmuziste» – Ziarul ARGEŞ EXPRES, 25 mai 2023): «… microeseurile sunt, de fapt, serioase, preocupate, desfăşurându-se, în stil urmuzian, pe mai multe niveluri, nu trebuie rămas la cel superficial, al eflorescenţelor lingvistico-umoristice, sub ele ne aşteaptă „săgeţi”, „fulguraţii aspre pentru metehne terestre”…».

În «ARICISME – prozopoeme», autoarea propune încă o aventură în linia speciei hibride a prozei rimate, oferindu-ne un alt şir de explozii absurde, cu muzicalitate interioară. Reconfirmă astfel capacitatea sa de a sintetiza idei în puţine, dar potrivite vocabule, de a reda sensul acestora printr-o distorsiune de logică. Ironie şi autoironie se înlănţuiesc dinamic şi captivant într-un liric presărat cu pusee frapante de imaginar.

Volumul de faţă al scriitoarei Angela Dina-Moţăţăianu intră în coliniaritate cu cele două serii precedente de câte o sută de prozopoeme, confirmând un sens valoric armonios ascendent.

Sara Mina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy