Editura Biscara

Destine clandestine

Carte inedită apărută la Editura Biscara în format letric…

Editura Biscara s-a alăturat celor care îl celebrează în 2023 pe Demetru Dem. Demetrescu-Buzău, cunoscut sub numele Urmuz, răspunzând îndemnului lansat încă din 2021 de academicianul Gheorghe Păun. În eseul MARTIE, LUNA LUI URMUZ din vol. al II-lea al trilogiei LA CURTEA LUI URMUZ (Editura Ars Do-cendi, Bucureşti, 2021), Domnia Sa anunţa că „… în 2023 se rotunjesc două numere terminate în zero: 140 de ani de la naştere şi 100 de ani de la moarte. Prilej pentru noi… să-l omagiem aşa cum se cuvine…”.

Astfel, cea de-a treia ediţie a concursului anual de proză scurtă POLARIS, organizat de editură, a incitat participanţii cu o temă-simbol.

Doritorii au fost invitaţi să preia un fragment din textul urmuzian PUŢINĂ METAFIZICĂ ŞI ASTRO-NOMIE, pe care să-l considere motto pentru creaţiile proprii, proze scurte inedite, scrise într-o manieră absurd-suprarealistă.

După o foarte atentă lectură a celor aproape 80 de texte supuse evaluării, au fost selectate 20 dintre ele, drept eşafodaj demonstrativ pentru cum a fost percepută această provocare literară, ca efect direct al unei lecturi urmuziene…

N-a existat intenţia incitării unor imitatori facili, a unor potenţiali epigoni declaraţi ai lui Urmuz! Varietatea stilurilor şi a temelor denotă că autorii textelor selectate pentru Antologie au înţeles şi îmbrăţişat demersul editurii, fapt pentru care le mulţumim!

Veţi regăsi aici creaţii ale unor condeieri consacraţi, precum şi ale altora aflaţi la început de drum artistico-spiritual. Vârsta acestora? Un evantai îmbrăcat optimist în culori adolescentine, mature dar şi de seniorat. Provenienţa autorilor? Echilibrată, fiind reprezentate mai toate macroregiunile istorico-geografice ale ţării, graţie partenerilor, cărora editura le mulţumeşte încă o dată pentru promovarea acestui concurs, menţionându-i: Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş, Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, Revista LEVIATHAN, Revista MIŞCAREA LITERARĂ, Revista PLUMB, Revista SPAŢII CULTURALE…

Majoritatea prozelor selectate valorifică un concret fir epic, fie sub forma unor poveşti exclusiv narate de autor sau monologate, cu vagi irizări eseistice, fie ca scenarii dialogate, uneori cu tentă dramaturgică.

A contat în alegere şi stilul mai mult sau mai puţin elaborat al frazei, înclinaţia, dacă nu spre calofilie, cel puţin spre respectarea canoanelor limbii române.

În unele proze, demersurile ilogice sunt prezentate ca jocuri fruste, pe alocuri pozitiv artificioase. În altele, excelează intenţia revelării paradoxalului construit atent, din succesiuni de idei asociate unui revers al realului, glisând către o blândă notă fantastică. Sunt şi scrieri care au atins o esenţă artistică specială, asociată deplin absurdului. Este vorba de acele texte unde firul expozeului curge normal, condus de inteligenţa ordonatoare a autorului, fiind enunţate în cel mai natural mod fapte improbabile, pentru care, însă, nu se emit raţionamente, explicaţii…

Cântărită în parte, fiecare proză are asperităţi microscopice şi, deopotrivă, emanaţii sclipitoare. Gândite ca un tot, ele generează un puzzle de senzaţii care dau încredere în puterea spiritelor deschise imaginarului cu rost adânc. Privite sub conul de lumină al anului 2023, reprezintă un dorit omagiu pentru Urmuz, pentru o minte care a lăsat în urmă-i mister, idei geniale, prilej de meditaţii, căutări, dezbateri pozitive, controverse şi înclinări pioase de frunte…

Cititorul este invitat să vizualizeze destinele clandestine ale personajelor din prozele acestei co-lecţii, care se devoalează prin încălcarea flagrantă a unor norme de logică.

În spirit urmuzian, autorii şi-au renegat, poate, într-un puseu autoprovocat, propriile repere scriitoriceşti, experimentând şi evoluând în paginile acestui volum spre o ipostază de nonconformism al expresiei artistice. Sau dimpotrivă, empatizând dintr-un început cu ideea de altfel, şi-au consolidat viziunea unei semnături auctoriale aparte, explodând într-un fericit demers creator.

Sara Mina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy