Editura Biscara

INFORMAŢII IMPORTANTE

•Propuneri de manuscrise pentru editare şi publicare în format tipărit şi/sau electronic

• Editura Biscara îşi propune să publice cărţi ale autorilor români contemporani. În timp, veţi regăsi în biblioteca noastră poezie, proză şi dramaturgie, critică şi eseistică deopotrivă.

• Pentru publicare, autorii trebuie să trimită la adresa de mail office@editurabiscara.ro un rezumat al cărţii şi câteva pagini tehnoredactate. După analiză, autorii primesc un e-mail prin care se confirmă sau nu acordul de publicare al editurii. În caz pozitiv, autorii primesc un Contract de editare. Editura îşi rezervă dreptul de a selecta manuscrisele şi de a respinge acele texte care nu corespund exigenţelor sale.

• Materialele ce urmează a fi editate se prezintă scrise pe calculator cu toate semnele diacritice. Formatul manuscrisului va fi A4. Fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman (TNR), cu dimensiunea de 12. Spaţierea între rânduri: textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1 linie, fără spațiu între paragrafe. Alinierea textului în cadrul paragrafelor: textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justify, Ctrl + J). Primul rând al fiecărui paragraf va fi aliniat cu Tab. Titlurile capitolelor vor avea dimensiunea 16 și fi centrate (Ctrl + E) și marcate cu bold. Fiecare capitol începe pe o pagină nouă.

• Editura Biscara asigură corectura finală şi aşezarea corectă în pagină pentru formatul A5. La cerere, editura poate oferi servicii de tehnoredactare completă contra cost.

• Editura Biscara oferă inclusiv servicii de creaţie artistică pentru copertă, cu excepţia cazurilor în care autorii îşi asumă această responsabilitate. Când autorii prezintă materialul proiectat pentru copertă, se vor asigura că utilizează imagini fără drepturi de autor.

• Conform deciziei autorilor,  cărţile sunt editate în format tipărit şi/sau în format electronic. Cărţile în format electronic sunt disponibile prin Comandă efectuată în secțiunea Magazin.

• Editura promovează volumele publicate în secţiunile Cărţi şi Evenimente

Toate cele de mai sus fac obiectul unor contracte personalizate cu fiecare autor în parte. Pentru vânzarea de carte în format electronic este recomandată lectura informațiilor care urmează. Pentru corespondență se utilizează adresele de mail: office@editurabiscara.ro și editurabiscara@gmail.com

•Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului şi de comercializare cărţi prin Magazinul virtual (secţiunea LIBRĂRIE)

Generalități:

 • Website-ul editurabiscara.ro,  denumit în continuare “editurabiscara.ro”, este deţinut şi administrat de S.C. BISCARA CONSULTING S.R.L., având următoarele date de identificare: C.U.I. 16795868, Nr. de Înregistrare la Registrul Comerţului: J40/15546/2004.
 • editurabiscara.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul site-ului propriu, precum şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă
 • Editura Biscara respectă toate cerințele legale în vigoare, printre care și pe cele aplicabile activităților derulate prin intermediul site-ului editurabiscara.ro : Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum și Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic.

1. Definiţii

 • Prestatorul de servicii de editare și de vânzare cărți în format electronic prin intermediul Internetului – Editura Biscara –  își desfășoară activitatea în cadrul S.C. BISCARA CONSULTING S.R.L., având următoarele date de identificare: CUI 16795868, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/15546/2004 şi cu sediul în Aleea Fuiorului nr.7, Bl.H17, Sc.B, Ap.36, Sector 3, București, telefon: 0744373840. Editura Biscara a fost înregistrată de Biblioteca Națională a României – Centrul Național ISBN (www.bibnat.ro, tel: 021 311 26 35, e-mail: isbn@bibnat.ro) la data de 17.10.2019 (vezi Adresa nr. 1035).
 • Cartea în format electronic (produs digital) reprezintă, conform legislației în vigoare, rezultatul prestării unui serviciu; este prezentată în format .pdf protejat contra copierii, editării, tipăririi (pentru respectarea drepturilor de autor).
 • Utilizatorul – orice persoană care vizitează site-ul editurabiscara.ro
 • Clientul – persoană fizică / persoană juridică care încheie un Contract de editare carte în format tipărit sau/și în format electronic, dar și orice persoană fizică/persoană juridică ce achiziționează cărți în format electronic prin intermediul Magazinului virtual al Editurii Biscara.
 • Contractul – este fie un Contract de prestare servicii de editare încheiat cu autorul, fie un Contract de servicii de vânzare carte în format electronic încheiat cu autorul, fie o Comandă confirmată de către Editura Biscara, prin care aceasta este de acord să vândă și să livreze cartea/cărțile în format digital comandată(e); pentru aceste servicii, Clienții sunt de acord să plătească contravaloarea stabilită contractual (servicii de editare și/sau vânzare carte – în relația cu autorii) sau afișată pe site, în secțiunea LIBRĂRIE (pentru cărțile în format digital comercializate).
 • Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Client și Editura Biscara, prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite cărți în format digital și se obligă să facă plata acestora.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

 • Conţinutul cărţilor editate şi prezentate pe site-ul editurabiscara.ro reprezintă integral proprietatea autorilor cu care Editura Biscara a încheiat Contract de editare și/sau de vânzare carte. Autorii își asumă toate obligațiile care decurg din această calitate.
 • Conţinutul site-ului editurabiscara.ro, inclusiv elementele de prezentare şi promovare a cărților autorilor care au contract cu Editura Biscara (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software etc.) este integral proprietatea editurabiscara.ro şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul editurabiscara.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. editurabiscara.ro este domeniu deţinut Editura Biscara.

3. Limita răspunderii asumate de editurabiscara.ro

 • Editura Biscara nu garantează că site-ul editurabiscara.ro, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la editurabiscara.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari; utilizatorul foloseşte site-ul asumându-şi riscurile, Editura Biscara fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site, care pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
 • Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în rubrica de Comentarii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale şi nu implică responsabilitea solidară a editurii. Sunt permise comentariile oricărei persoane, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă. Nu sunt premise cele scrise în limbaj vulgar şi trivial, opinii calomnioase rasiste/şovine/xenofobe. Nu sunt permise recenzii care conţin atacuri la persoană.

4. Desfășurarea serviciilor de comercializare carte în format electronic prin intermediul Magazinului virtual al Editurii Biscara

 • Pentru crearea unui cont pe site-ul editurabiscara.ro, Utilizatorul, care poate deveni Client, este obligat să folosească o adresă de e-mail validă, cu utilizarea de informații reale; încălcarea acestei condiții duce la refuzul înregistrării cererii.
 • Prețul afișat pe site în dreptul fiecărei cărți este prețul cărții în format electronic.
 • Clientul va efectua plata prin transfer bancar. După realizarea plății, va trimite către Editura Biscara un e-mail de confirmare la adresa office@editurabiscara.ro.
 • Produsele digitale se transmit doar în format electronic pe adresa de e-mail furnizată de Utilizatorul care devine Client, prin transmiterea și confirmarea Comenzii.
 • Clientul va primi link-ul de descărcare a fișierului achiziționat numai după confirmarea plății, adică după ce Editura Biscara va vizualiza înregistrarea plății în istoricul tranzacțiilor prezentat de Banca să.
 • Ținând cont de durata tranzacțiilor bancare, termenul maxim de transmitere a link-ului de accesare a cărții în format electronic după ce plata a fost efectuată este de 2 zile calendaristice din momentul primirii de către Editura Biscara a unui e-mail din partea Clientului prin care confirmă că a făcut plata (office@editurabiscara.ro); această declarație va fi comparată, în cazul unei eventuale reclamații din partea Clientului, cu extrasele de cont oficiale ale Băncii Editurii Biscara. Acest termen poate fi afectat de situații neprevăzute generate de furnizorii de servicii de webhosting/ servicii de Internet/ servicii de Date mobile/ servicii bancare ale Editurii Biscara. Dacă se va cunoaște anticipat evenimentul perturbator, depășirea termenului maxim de accesare asumat va fi anunțată preventiv Clientului prin e-mail de către Editura Biscara și Clientul va decide dacă va respecta termenul nou anunƫat de Editura Biscara pentru descărcarea produselor digitale sau dacă va solicita returul plății. Dacă nu se va cunoaște anticipat acest eveniment perturbator, atunci situația va fi considerată Forță majoră și se va acționa în consecință (vezi ultimul paragraf d la această secțiune).
 • În cazul în care nu se confirmă de către Banca Editurii plata anunțată de către Client, Editura Biscara va trimită o notificare prin e-mail Clientului și se va decide, de comun acord, dacă se menține Comanda (caz în care Clientul face formalitățile de plată și se reia fluxul descris anterior) sau se anulează Comanda.
 • Cazul în care Clientul nu poate accesa produsele digitale după transmiterea link-ului de descărcare nu generează obligația Editurii Biscara de a returna suma achitată de client. Însă, Clientul poate semnala printr-un e-mail Editurii Biscara (office@editurabiscara.ro) faptul, aceasta găsind o soluție alternativă pentru livrarea fișierului electronic deja achizitionat.
 • Orice reclamație se transmite prin e-mail la adresa office@editurabiscara.ro; în maxim 24h se va transmite un răspuns de confirmare a primirii reclamației; în urmă analizei reclamației, Editura Biscara va reveni ulterior cu un răspuns referitor la caracterul fondat sau nefondat al acesteia și la măsurile care se impun.
 • Cărțile în format electronic nu se pot returna de Client, fiind considerate rezultatul prestării unor servicii.
 • Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor Editurii Biscara vehiculate în cadrul procesului comercial. Decizia de divulgare a acestora catre terți revine în exclusivitate Editurii Biscara.
 • Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între Editura Biscara și Clienți va fi stins pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se apelează la instanțele românești competențe după adresa de domiciliu a Clientului.
 • Precizăm că niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile se vor notifica imediat de situațiile cauzate de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare limitării consecințelor. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunță unilateral contractul fără daune-interese.
 • Pentru corespondență se utilizează adresele de mail: office@editurabiscara.ro și editurabiscara@gmail.com
 • Vă rugăm să consultați Politica de protecţie date cu caracter personal. Orice prelucrare de date cu caracter personal din cadrul relației contractuale cu Editura Biscara presupune acceptarea acesteia.