ACASĂ

Editura Biscara

ACASĂ

Misiune – Viziune – Valori

Suntem într-o epocă în care vulgul e la putere şi elita plăpândă este denigrată, repudiată, considerată desuetă.

Non-valoarea a devenit aproape o lemă existenţială oriunde ai privi, în mediul social, economic, politic, chiar cultural…

Trăim vremuri în care limba română se subţiază pe zi ce trece, uitată, schingiuită de semidocţi sterpi, slujitori la porţi şi culturi străine. Să fie de vină curentul postmodernist care proclamă raportarea omului la sine, chiar dacă trăieşte sub semnul nimicului?!

Notorietatea, marfă uşoară, se tranzacţionează la bursa neagră a vânzătorilor de iluzii, spre certul profit al acestora din urmă…

Ce vrem noi? Să nu fim ca… alţii!

Întindem o mână exclusiv acelora care au condei, sunt stăpâniţi de har, iubesc vorbele potrivite, ştiu să expandeze idei neobişnuite în fraze fără cusur lexical şi gramatical, cântate ori, dimpotrivă, mustind adrenalină muşcătoare…

Întindem mâna dreaptă! Pe degetele ei pâlpâie fosforescent cuvinte muribunde ca vatră, neam, altar, doină, limbă… Să le ţinem împreună în viaţă!