Editura Biscara

EDITURA MULȚUMEȘTE…

Tipografiei OTOPRINT, care găsește soluții optime pentru orice proiect editorial…


Prestigioaselor Reviste culturale care publică eseuri și recenzii despre cărților autorilor noștri…


Renumitelor instituții care facilitează organizarea evenimentele de prezentare a volumelor autorilor noștri…

light logo
Logo

Partenerului care susține prezența noastră în spațiul virtual…

Proconsult IT