Editura Biscara

Brâncuși pe calea desăvârșirii

Volum inedit apărut la Editura Biscara în noiembrie 2021… și premiat la Festivalul Internațional de Creație VRANCEA LITERARĂ 2022!

Omul de cultură Lucian Gruia ne-a încredințat spre publicare o nouă colecție de eseuri numită ,,Brâncuși pe calea desăvârșirii”.

Editura Biscara este, astfel, onorată cu încă o carte-simbol pentru căutările autorului și refundamentarea esenței unor flăcări vii ale culturii românești. Prima de acest fel, apărută în 2019, era concentrată asupra lui Blaga, acum Brâncuși este miezul nodal al conexiunilor eseistice ivite din meditațiile lui Lucian Gruia.

În primul capitol, autorul ne oferă un ingenios sumar al viziunilor creației lui Brâncuși (metamorfoza formei plastice – ovoidul, evoluția către mitologia cosmică prin triada oul primordial – ţestoasa, imago mundi – axa lumii și materializarea formelor plastice ale prototipurilor fiinţelor reale, după modelele platonic şi biblic).

În capitolul al doilea, se autodepășește printr-o demonstrație critică și matematică, în aceeași măsură. Lucian Gruia pleacă de la considerațiile lui Ion Spânu din cartea MEŞTERUL FIINŢEI. PROLEGOMENE LA O NOUĂ INTER-PRETARE A DRAMEI „MEŞTERUL MANOLE” DE LUCIAN BLAGA (Ed. Dionysos, 2012) și dezvoltă un sistem de criterii de analiză prin care filtrează opera brâncușiană, ajungând să explice fenomenul evoluției planificate și atinse de acest geniu al sculpturii moderne.

În carte frapează capacitatea de sinteză a ideilor altor exegeți, care hrănesc propria percepție a eseistului Lucian Gruia. Astfel în ,,ciclul Coloanelor fără sfârşit ca trepte pe calea desăvârşirii”, autorul pune o amprentă finală în stilul său caracteristic de cercetător cultural, care-şi fundamentează argumentele prin deducții logice și interpretări ale unor solide mărturii, descoperite după îndelungi căutări.

Într-un fel, motto-ul ales – ,,Simplitatea este partea esenţială a lucrurilor complicate”, una dintre afirmațiile lui Brâncuși – este chiar chintesența efortului estetic al lui Lucian Gruia. Domnia-sa reușește să aducă profanilor imaginea sintetică a tuturor spiritelor înalte asupra cărora se apleacă, contribuind printr-un consistent aport personal filosofic și interpretativ.

Să parcurgem împreună filele cărții, reale trepte pe calea desăvârșirii cunoașterii semnificațiilor operei brâncușiene

Sara Mina – EditorUn amplu articol a fost dedicat de Zenovie Cârlugea volumului în Revista PORTAL-MĂIASTRA, Anul XVIII Nr.1-2(68-69)/2022


Cartea a fost menționată de Revista LITERE din Târgoviște în numărul din luna aprilie 2022…

http://www.bibliotheca.ro/reviste/litere/nr_4_2022/litere_nr_4_2022.php

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy