Editura Biscara

Întâlnire cu cei care am fost

Carte publicată de Editura Biscara în format electronic și accesibilă gratuit în secțiunea BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ladislau Daradici, prozatorul-poet, și-a încredințat Bibliotecii Virtuale una dintre cele mai dragi cărți, apărute în urmă cu douăzeci și unu de ani, la Editura Omnibook, esență a perioadei albastre a vieții și creației sale, dacă ar fi să-l cităm pe autor. Întâlnire cu cei care am fost este un titlu ce anunță răsturnarea esenței timpului…

Cei-care-am-fost, cei-care-suntem, cei-care-vom-fi… iată ipostazele personajelor, simboluri pentru oricare dintre noi. Dar, deși ființarea pare a fi reperul față de care le măsoară esența, autorul, în fapt, ne deschide ochii către altă unitate de măsură: acceptarea unor lumi neștiute, sperate, oniric întrevăzute… de care ne despart porți ori poduri.

În fiecare dintre cele paisprezece proze dăruite, scriitorul ne tălmăcește fațetele felurite ale acestor porți și poduri.

Câteodată ne apar figurative banale, ca în Porți și orașe.

Alteori sunt sugerate doar, imaginile glisând în fantastic pur, prin capacități extrasenzoriale ca ale Orbului ce percepe lumea prin lumina verde ori prin anomalii aparent hidoase, precum în Iarna mântuirii noastre, ce deschid perspectiva asupra unui univers din apropriere, grotesc, ce trebuie supus extincției totale, ca orice e straniu, de neînțeles de către cei înecați în propria obtuzitate.

O poartă spre dincolo este și cimitirul. Scriitorul amestecă abil timpurile și face să se-ntâmple aici lupte, premoniționale ori știute din surse vechi, obscure, între morți ocrotiți de credință și cei lipsiți de ea (Luna unei nopți din luna mai)… Aici se-mbină moartea cu viața, vina cu bucuria, se reunesc familii de umbre ori se anunță destine umane ce stau să răsară, împlinind un cerc ce pulsează sinusoidal între lumea viilor și a neviilor (Puștiul lui Simon).  Aici veghează, eliberat de orice sentiment, umbră unui tânăr ucis mișelește (Timpuri verbale), tămăduind rănile supraviețuitorilor cu previziuni mute de iertare și soartă-n făgaș reașezat…

Irealul scriitorului Ladislau Daradici are tușe puternice, definitorii, personajele se dedublează, îi vezi clar pe cei aflați la granița dintre lumi, le afli gândurile, spaimele, speranțele și înfăptuitele reveniri la viață ori nu (Întâlnire cu cei care am fost și Podul).

Ici-colo, în unele povestiri, porțile către dincolo au alte înfățișări, rupte din spectrul naturii. Plopul-femeie, ce plânge când e tăiat, va adăposti sub nevisata formă a unui sicriu reîntâlnirea iubiților brutal separați (Recviem pentru un arbore). Apa curgătoare devine, în imaginația autorului, o ființă vie care se hrănește cu sufletele morților (vii-în-moarte), păstrându-le trupurile ca unic semn palpabil, material, al contactului cu lumea de dincoace (Arta fugii). Supraomul din Somnul și nesomnul supune necuvântătoarele, folosindu-le ca unelte configuratoare ale trăirilor puternice pentru cei din jur – iubirea, duioșia ori ura viscerală. La adăpostul munților, perenii iertători ori pedepsitori, o vrajă nebună face dreptate: un vinovat sfârșește spânzurat, tortura și momentul trecerii dincolo aflându-le cititorul din zbaterile șobolanului sacrificat (Munții, acest rai al singurătății).

În ultima proză, Ospiciul, închide vindicativ autorul întreaga umanitate, pedepsind-o pentru degradarea ei… Vlase, vizionarul legat de viitorul netrăit ori misionarul propăvăduitor al unor timpuri ancestrale, e simbolul vremelniciei și-al eternității, perfectul paradox. ÎN FIECARE SECUNDĂ, SE REVARSĂ în mine o secundă. Mă umple. O altă secundă, concomitent, se scurge din mine. Ca firul de nisip prin clepsidră. Secundele fac rând înainte-mi, picurând prin mine, devenind trecut; timpul-viu se preface în timp-mort, şirul continuând în urmă-mi, devenind evantai, piramidă al cărei vârf mă ţintuie. Sunt cuvinte-simbol din testamentul lui Vlase…

Citiți volumul dăruit de Ladislau Daradici! Vă veți scălda în fluviul timpului, iar moartea nu va mai fi o lugubră amenințare. Căci, spune scriitorul, moartea nu e decât o poartă către noi și nebănuite lumi… Aici e clipa, acolo însă e eternitatea. Aici e nimicul, acolo e Marele-Tot

Sara Mina – Editor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy