Editura Biscara

Himere la răscruce

Volum inedit apărut în format letric la Editura Biscara…

Filosoful Gaston Bachelard, părintele criticii literare moderne, studiind imaginaţia şi imaginarul, emitea ideea că există arhetipuri imagistice pe care omul le tratează în două moduri: fie le reprimă, încercând o normalizare a senzaţiilor prin tratarea logică a impulsurilor proprii, fie le exacerbează, le alimentează, le ridică la rang de simboluri creatoare, artistice…

În acest context trebuie privit şi acest experiment de laborator literar, iscat în spaţiul vocaţional al Colegiului „Cantemir-Vodă” din Bucureşti.

Autorii povestirilor fantastice, cuprinse în această culegere, organizată de prof. Iounț Crăciun, sunt adolescenţi. Dincolo de faptul preţios în sine, dacă încercăm să aducem la numitor comun creaţiile, găsim modele şi surse inspiratoare apropiate, coordonate similare de acţiune…

Frapează  la tinerii creatori o înclinare spre acurateţea lingvistică şi un lirism exploziv în pasajele descriptive, mai ales, în cele dedicate naturii! Regăsim, cu mici excepţii, construcţii emise în registru narativ, adesea introspectiv. Ici-colo, spirite mai ludice au în-drăznit să învioreze textele şi cu dialog, element direcţional util pentru scenariul povestirii. Personajele? Din propriul univers relaţional al autorilor – alţi adolescenţi, colegi, cel mai adesea, copii ceva mai fragezi, câteodată părinţi, profesori, îngrijitori şi paznici ai spaţiului educaţional – liceul… Dar, evident, nota domi-nantă este  prezenţa unui personaj principal fantastic, cu dimensiuni exacerbate, cu forme şi apariţii iluzorii. Câteodată este un locuitor al unei lumi paralele din proximitate, paradoxal accesibilă, un mag sau o vrăjitoare dintr-o poveste, un malefic necunoscut, dar aparent binevoitor ori chiar un personaj din cărţi. Alteori e umbra cuiva drag, plecat dincolo… Sau e ivit dintr-o miraculoasă şi teribilă transformare a naratorului, pornit în călătorii onirice… Himerele îşi revendică luminile reflectoarelor!

Unele stângăcii de exprimare sunt sarea şi piperul lecturii. Simţi, pe de o parte, încercarea tinerilor autori de a urma linia calofiliei deprinse prin lectură, regulile de formatare artistică a unui text literar şi, în egală măsură, o ţâşnire intempestivă, o dorinţă nestăvilită de a transmite rapid lectorului mesajul,   într-un registru frust. Prospeţimea aceasta bucură, iar ochii minţii îşi mută instantaneu obiectivul dinspre lectura propriu-zisă către drumul ipotetic pe care-l vor urma în viaţă creatorii povestirilor, aflaţi, iată, la o răscruce a vârstelor, aspiraţiilor…

Contexul construcţiilor literare ne direcţionează, tehnic, spre esenţa intenţionată – expunerea miraculosului, perceperea şi relevarea clivajului între real şi fantastic. Clădiri care-şi schimbă dimensiuni şi configuraţii, spaţii deschise, cel mai adesea păduri, care, într-un mod năucitor, se-nchid la nivel de percepţie, devenind reale capcane, sub semnul unui timp oscilant, perceput, mai degrabă, ca un labirint mitic… pot fi considerate tot atâtea înfăţişări intuitive ale unui spaţiu non-euclidian!

Şcoala e una dintre scenele întâmplărilor, părând să capete valoare de topos modern. Distorsionată de propria percepţie a creatorului adolescent sau a personajelor complementare, sfârşeşte prin a redeveni un spaţiu familiar, dar cu alte valenţe. Însă viziunea inovativă finală asupra şcolii vine nu din reaşezarea unor elemente fizice ale edificiului în sine, ci din trăirile asociate întâmplărilor povestite… Se consolidează rolul fundamental formator al şcolii…

Adesea, rezolvările de situaţii din cadrul textelor înfrâng logica. Pare că nu e întâmplătoare alunecarea în absurd, doar suntem în Anul Urmuz!

Avem, astfel, în faţa ochilor tehnica magică prin care adolescentul, păstrându-şi încă puritatea copilăriei, ajunge să cunoască instinctiv şi faţa nevăzută a realului cognitiv, neîngrădit de condiţionările şi rigidităţile maturului, percepând facil stropi de miracol inaccesibil altora… Nu doar valoarea pur literară a textelor şi varietatea ideilor trebuie cântărite, ci şi mesajul global al acestora. Călătoria către eul fundamental al adolescentului, demersul autocunoaşterii, percepţia în alt registru a vieţii, uşurinţa cu care  transcende graniţa spre alt univers, apetenţa pentru extrasenzorial… iată elementele care trebuie aplaudate! Într-un joc al reflexiei, doar ne putem imagina ce ar putea crea peste ani în varii domenii, nu musai în arta cuvântului, mintea adolescenţilor care ni s-au destăinuit azi, în paginile acestei culegeri!

HIMERE LA RĂSCRUCE este o carte-simbol. Autorii ei ne atrag atenţia că, la fiecare intersecţie existenţială, trebuie să cântărim cu grijă drumul ales, netemându-ne să evoluăm chiar într-un spaţiu terifiant, supus riscurilor schimbării. Dacă vom aplica reţeta reamintită de aceşti adolescenţi, ştiută cândva şi de noi, maturii, dar îngropată în rutină, ei bine, da, vom fi salvaţi… Nu vom sfârşi drept himere ale propriului nostru destin!

Sara Mina – Editor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy